Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... (19 พ.ย. 2561)  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (16 พ.ย. 2561)  
ประกาศรายการอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก ในสังกัด อบต.โคกทราย (30 ต.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายต้นหาด ม.3 (22 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายตำแหน่งผู้ช่วยเจ้... (16 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่ (30 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (09 พ.ย. 2560)
รายงายสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (29 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ขอให้องค์การ... (24 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (18 พ.ค. 2560)
ตารางการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามโครงการจัดเ... (07 ก.พ. 2560)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในะดับที่สูงข... (27 ม.ค. 2560)
รายงานตำแหน่งว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (25 ก.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญการคัดแยกขยะ (13 ก.ค. 2559)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (09 มิ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 (15 ม.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเร... (15 ม.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ... (15 ม.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 พ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท... (17 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมวันแม่ (14 ส.ค. 2561)  

ประชุมสมัยสามัญ (07 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมเสวนายามเช้า(จิบกา... (07 ส.ค. 2561)

อบต.โคกทราย ร่วมกิจกรรม ก... (06 ส.ค. 2561)

ศึกษาดูงาน (03 ส.ค. 2561)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 ก.ค. 2561)

โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่... (25 ก.ค. 2561)

โครงการพัฒนาสตรีฯ (17 ก.ค. 2561)

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีร... (17 ก.ค. 2561)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่... (17 ก.ค. 2561)

จัดประชุม (16 ก.ค. 2561)

การเก็บเกี่ยวข้าวสังข์หยด... (29 มี.ค. 2560)

" วันท้องถิ่นไทย " (18 มี.ค. 2560)

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้... (28 ก.พ. 2560)

ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี ... (15 ก.พ. 2560)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (13 ม.ค. 2560)

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึงจ... (28 ก.ย. 2559)

โครงการอบรมคุณแม่มือใหม่ ... (28 ก.ย. 2559)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่... (22 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29 ต.ค. 2561)  
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 (05 ต.ค. 2561)  
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายเกาะเคี่ยม-ท... (21 ก.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายหลาหีด หมู่ที... (21 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลสายเกาะเคี่ยม-ทางเกวียน หมู่ที่ 10 ด้วยว... (06 ก.ย. 2561)
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลสายเกาะเคี่ยม... (06 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลสายหลาหีด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีการประกวดรา... (06 ก.ย. 2561)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (05 ก.ย. 2561)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (05 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายต้นหาด หมู่ที่ 3 ด้วย... (05 ก.ย. 2561)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (04 ก.ย. 2561)
ประกาศใช้ราคาลกางงานก่อสร้างของทางราชการ ถนนลาดยางแบบแคปซีลสายหลาหีด หมู่ที่ 11 (04 ก.ย. 2561)
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (03 ก.ย. 2561)
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (17 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (17 ส.ค. 2561)
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2561 (03 ส.ค. 2561)
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 (05 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในกาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาวแคปซีลสายหลังปั้ม-บ้านหมอภา หมู่ที่ 4 (21 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาวแคปซีลสายหลังปั้ม-บ้านหมอภา หมู่ที่ 4 อด้วยวิธีปร... (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) (19 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (01 ก.พ. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (29 ธ.ค. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบั... (16 ธ.ค. 2557)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก... (28 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกา... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ... (03 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค... (24 มี.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โคกทราย (19 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (03 มี.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ รับ โอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (18 มี.ค. 2556)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแห... (05 ก.พ. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (31 ม.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทร... (21 ม.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (13 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 ต.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 ส.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th