Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานการประชุม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ส.ค. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
30 เม.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
30 มี.ค. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
27 ธ.ค. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
28 ต.ค. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
23 ส.ค. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
09 ส.ค. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
14 มิ.ย. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th