Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.ค. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ปลัด อบต.โคกทรายตรวจสอบสถานีจ่ายน้ำมัน(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
15 ก.ค. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ปลัด อบต.โคกทราย ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย
27 มิ.ย. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
27 มิ.ย. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
27 มิ.ย. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(ควบคุมภายใน)
26 มิ.ย. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานข้อมูลเชิงสถิติ และสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป/การร้องเรียนทุจริต อบต.โคกทราย ประจำปี งบประมาณ 2561
26 มิ.ย. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานข้อมูลเชิงสถิติ และสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป/การร้องเรียนทุจริต อบต.โคกทราย ประจำปีงบประมาณ 2562
26 มิ.ย. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
26 มิ.ย. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนการพัฒนา พนักงานส่วนตำบล อบต.โคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
26 มิ.ย. 2562 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเด็กแรกเกิด

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th