Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
งานบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

28 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flay Day)

17 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบประชาชนตรวจด้วยตนเอง สำหรับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในจังหวัดพัทลุง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม

02 ส.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาญัตติเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2561-2565

23 ก.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2564 ณ วัดโคกทราย วัดควนเพ็ง วัดควนแสวง วัดพรุพ้อ ที่พักสงฆ์ป่าช้าน้ำกระจาย

15 ก.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอป่าบอน

23 พ.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย เข้าวัดปฏิบัติธรรม

19 มิ.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการเข้าวัดฟังธรรม นำชีวิต

17 ธ.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรควัณโรคและคัดกรองวัณโรคปอด กลุ่ม ส.อบต.โคกทราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน กำนันตำบลโคกทราย และ อสม.ภายในตำบลโคกทราย

26 ก.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโภชนาการแบบครบวงจรเด็กและผู้ปกครอง

23 ก.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการรักษ์ สุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th