Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 มิ.ย. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน "หลักสูตรการทำปลาส้ม และปลาดุกแดดเดียว"

09 มิ.ย. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย นำส่งขยะอันตรายตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลาง อบจ.พัทลุง

03 มิ.ย. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

02 มิ.ย. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องและเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

27 พ.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย นางปิยวรรณ ศรีชัย นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อหาทางช่วยเหลือ ซ่อมบ้าน รายนายวรพล หวังสมนึก ผู้พิการหมู่ 3 และปรึกษา พูดคุยกับผู้ใหญ่ หมู่ที่ 11 เรื่องช่วยเหลือในการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่มีรายชื่อใน TP map

19 พ.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการพัฒนากลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565

11 พ.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

29 มี.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กผู้ประสบปัญหาทางสังคม และติดตามปรับสภาพบ้านผู้พิการหมู่ที่ 3,8 และหมู่ที่ 11

28 ก.พ. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านควนหินแท่น

24 ก.พ. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย านพัฒนาชุมชนลงพื้นที่มอบ นมโรงเรียนที่ได้รับบริจาคมาให้เด็กลำบาก หมู่ 4,8 และหมู่ที่ 11

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th