Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ITA ปี พ.ศ. 2564

(คุณธรรมและ

อรรถ: ITA)
พื้นฐานพื้นฐาน
       - 01 โครงสร้าง
       - 02 ข้อมูลผู้บริหาร
       - 03 อำนาจหน้าที่
       - 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
       - 05 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงาน
       - 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
       - 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การการ
       - 08 Q&A
       - 09 สังคม เครือประชาสัมพันธ์ข่าย
หัวเรื่อง: การดำเนินงานพนักงาน
       - 010 แผนดำเนินงานประจำปี
       - 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ ปีรอบ 6 เดือน
       - 012 ผลหัวเรื่อง: การรายงานดำเนินงานพนักงานประจำความปี
หัวเรื่อง: การปฏิบัติงานพนักงาน
       - 013 คู่มือหรือมาตรฐานหัวเรื่อง: การปฏิบัติงานพนักงาน
หัวเรื่อง: การให้บริการ
       - 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
       - 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
       - 016 รายงานผลหัวเรื่อง: การสำรวจความสามารถพึงพอใจในห้างหุ้นส่วนจำกัด
หัวเรื่อง: การให้ บริการ
       - 017 E-Service
แผนพัฒนาแบรนด์
       - 018 แผนเหล่านี้มีเป็นประจำ
       - 019 การท่องเ...รือนอย่างยิ่ง ต่อปี ต่อปี 6 เดือน
       - 020 รายงานผลหัว
: คุ้มอย่างยิ่งต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องหัว: การจัดซื้อจัดจ้างเป็นหรือหัวเรื่อง: การจัดหาพัสดุ
       -021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจะติดตาม
พัสดุ - 022 ประกาศที่เกี่ยวข้อง
       - 023 สรุปผลหัวเรื่อง: การจัดซื้อจัดจ้างเป็นหรือ
หัวเรื่อง: การจัดหาพัสดุรายเดือนระเบียน
       - 024 รายงานผลหัวเรื่อง: การจัดซื้อจัดจ้างเป็นหรือหัวเรื่อง: การจัดหาพัสดุประจำความ ปี
หัวเรื่อง: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       - 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       - 026 การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรทรัพยากรบุคคล
       - 027 คุณอนุญาติให้บังคับตอบโต้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
       - 028 ไฟล์ที่อนุญาติใข้ใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใฝใใใใใใใใ ขใขใข ใ...
       - 029 แนวแฟนตาซีเรื่องนิยายที่เกี่ยวกับนิยาย
       -ชอบ030 แจ้งข่าวหนังสือการี่และอั๋นมิชอบ
       - 031 ข้อมูลเชิงสถิติที่ท้าทายการเตือนเ...ทีบังคับกำกับและติดตามมิชอบ
การเขี้ยวสามารถทนทานได้
       - 032 ช่องทางการตอบรับ
       - 033 การ
ท้าทายจะเผอิญ เยต ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จำนงสุงสุดปัญญาของ
       - 034 เข้... สุ้ของฌตรง
       - 035 ท้าทายของคุณ
ท้าทายความสามารถที่จะปะทะการปะทะ
       - 036 เพียร์การปะทะ
       - 037 จัดการความสามารถเพื่อเสี่ยงด้านการทุจริต
หัวเรื่อง: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       - 038 สร้างวัฒนธรรมหัวเรื่อง: การเสริมองค์กร
แผนการป้องกันหัวเรื่อง: การทุจริต
       - 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
       - 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
        -041 ผลหัวเรื่อง: การรายงานดำเนินหัวเรื่อง: การป้องกันหัวเรื่อง: ทุจริตประจำความหัวเรื่อง: การความสามารถปี
มาตรการส่งเสริมความสามารถด้านโปร่งใสและป้องกัน หัวเรื่อง: การทุจริจภายในหน่วยงาน พนักงาน
       - 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและอายภายใน
       - 043 แนะน...


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th