Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านพรุพ้อ-บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย
22 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านพรุพ้อ-บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย
22 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายในบ้านหัวควน-สามแยกพุงวัว หมู่ที่ 5
22 ส.ค. 2560
ถึง
22 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายในบ้านหัวควน-สามแยกพุงวัว หมู่ที่ 5
22 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแคปซีลสายหลังสถานีอนามัยควนปอม หมู่ที่ 8
22 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางโครงการถนนลาดยางแคปซีลสายหลังสถานีอนามัยควนปอม หมู่ที่ 8
22 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางโครงสร้างถนนคอนกรีตสายป่าน้ำกระจาย-หัวสะพานคลองหลง หมู่ที่ 1
22 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกวดราคาจ้างโครงสร้างถนนคอนกรีตสายป่าน้ำกระจาย-หัวสะพานคลองหลง หมู่ที่ 1
21 ส.ค. 2560
ถึง
21 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมุ่ที่ 9
11 ส.ค. 2560
ถึง
22 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th