Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ต.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
09 ส.ค. 2562
ถึง
20 ส.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ 7
30 ก.ค. 2562
ถึง
02 ส.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย รายละเอียดแบบแปลน 10/2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ 7
25 ก.ค. 2562
ถึง
02 ส.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ 7
25 ก.ค. 2562
ถึง
05 ส.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ 7
25 ก.ค. 2562
ถึง
31 ก.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17 มิ.ย. 2562
ถึง
25 มิ.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่ที่ 8 (สายเกาะยวนนก-ป่าช้าน้ำกระจาย)
31 พ.ค. 2562
ถึง
11 มิ.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศรายละเอียดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่ที่ 8(สายเกาะยวนนก-ป่าช้าน้ำกระจาย)
31 พ.ค. 2562
ถึง
10 มิ.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่ที่ 8(สายเกาะยวนนก-ป่าช้าน้ำกระจาย)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th