Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 มี.ค. 2560
ถึง
27 มี.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นขนุนปานถึงสามแยกบ้านนายชุม หมู่ที่ 6
27 มี.ค. 2560
ถึง
27 มี.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านผู้ใหญ่อมร-หลาหีด หมู่ที่ 11
27 มี.ค. 2560
ถึง
27 มี.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นขนุนปานถึงสามแยกบ้านนายชุม หมู่ที่ 6
27 มี.ค. 2560
ถึง
27 มี.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านผู้ใหญ่อมร-หลาหีด หมู่ที่ 11
08 มี.ค. 2560
ถึง
08 มี.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลโคกทราย
22 ก.พ. 2560
ถึง
22 ก.พ. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการจัดจ้างขุดลอกคูระบายน้ำที่ประสบอุทกภัยหมู่ที่ 5 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2560
30 ม.ค. 2560
ถึง
30 ม.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยู จำนวน 27 รายการ
19 ม.ค. 2560
ถึง
19 ม.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางจัดครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอร์ส) จำนวน 7 เครื่อง
13 ต.ค. 2559
ถึง
13 ต.ค. 2559
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
31 มี.ค. 2559
ถึง
31 มี.ค. 2559
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางานก่อสร้างของทางราชการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกทราย หมู่ที่ 6จำนวน 1 สายโดยวิธีตกลงราคา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th