Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 มิ.ย. 2561
ถึง
28 มิ.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางในกาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาวแคปซีลสายหลังปั้ม-บ้านหมอภา หมู่ที่ 4
21 มิ.ย. 2561
ถึง
28 มิ.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาวแคปซีลสายหลังปั้ม-บ้านหมอภา หมู่ที่ 4 อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 มิ.ย. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
15 พ.ค. 2561
ถึง
16 พ.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561
24 เม.ย. 2561
ถึง
24 เม.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
23 เม.ย. 2561
ถึง
23 เม.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ
05 เม.ย. 2561
ถึง
05 เม.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชลประทาน-วัดควนเพ็ง หมู่ที่ 10
28 มี.ค. 2561
ถึง
30 มี.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพรุพ้อ - บ้านควนเพ็ง หมู่ที่ 12 บ้านพรุพ้อใต้ หมู่ที่ 6 บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย จาก กม.4+315 ถึง กม. ที่ 4+350
28 มี.ค. 2561
ถึง
30 มี.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพรุพ้อ - บ้านควนเพ็ง หมู่ที่ 12 บ้านพรุพ้อใต้ หมู่ที่ 6 บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย จาก กม.4+280 ถึง กม. ที่ 4+315
19 มี.ค. 2561
ถึง
21 มี.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางโครงการ-ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จากสะพานแม่เตย-หน้าโรงเรียนบ้านควนแหวง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th