Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 เม.ย. 2562
ถึง
19 เม.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายเกาะสบ-โค้งต้นเลียบ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกทราย
04 เม.ย. 2562
ถึง
19 เม.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกาะสบ-โค้งต้นเลียบ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 เม.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
29 ต.ค. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 ต.ค. 2561
ถึง
31 ต.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
21 ก.ย. 2561
ถึง
21 ก.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายหลาหีด หมู่ที่ 11
21 ก.ย. 2561
ถึง
21 ก.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายเกาะเคี่ยม-ทางเกวียน หมู่ที่ 10
06 ก.ย. 2561
ถึง
13 ก.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลสายหลาหีด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2561
ถึง
13 ก.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลสายเกาะเคี่ยม-ทางเกวียน หมู่ที่ 10
06 ก.ย. 2561
ถึง
13 ก.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลสายเกาะเคี่ยม-ทางเกวียน หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th