Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
งานบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ก.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.59-001 สายเกาะเคียนในหมู่ที่ 1
07 ก.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสายทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.59-011 สายกันแร่-ปากหลง หมู่ที่ 13
30 ส.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 ก.ค. 2564
ถึง
21 ก.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีลสายเกาะสัก-หลาหยีน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
15 ก.ค. 2564
ถึง
21 ก.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีลสายหลังอนามัยควนปอม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก
23 มิ.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 มิ.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศแผยแพร่การจัดซื้ออจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 มิ.ย. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 พ.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
21 เม.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th