Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ม.ค. 2561
ถึง
25 ม.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ
04 ธ.ค. 2560
ถึง
04 ธ.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรจุถุงยังชีพ
00 00 543
ถึง
00 00 543
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อบรรจุถุงยังชีพ
10 พ.ย. 2560
ถึง
15 พ.ย. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนแสวง
02 พ.ย. 2560
ถึง
06 พ.ย. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3
31 ต.ค. 2560
ถึง
28 ก.ย. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 ต.ค. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศโครงการตกลงราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนแสวง
24 ต.ค. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
22 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านพรุพ้อ-บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย
22 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านพรุพ้อ-บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th