Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานน้ำกระจายน้ำ-เกาะยวนยก หมู่ที่ 1
13 พ.ย. 2563
ถึง
25 พ.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานน้ำกระจาย-เกาะยวนยก หมู่ที่ 1
11 พ.ย. 2563
ถึง
27 พ.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีนกลาง-กันแร่ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีนกลาง-กันแร่ หมู่ที่ 13
09 พ.ย. 2563
ถึง
16 พ.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง รร.บ้านควนแหวง-วังอีคุย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
09 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง รร.บ้านควนแหวง-วังอีคุย หมู่ที่ 11
05 พ.ย. 2563
ถึง
10 พ.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่
30 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4
29 ต.ค. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th