Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 พ.ค. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม)
08 พ.ค. 2563
ถึง
19 พ.ค. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
08 พ.ค. 2563
ถึง
18 พ.ค. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คัน
08 พ.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 เม.ย. 2563
ถึง
14 พ.ค. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย หมู่ที่ 5 บ้านหัวควน
29 เม.ย. 2563
ถึง
12 พ.ค. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางควนแหวง-ชายหาร-พรุพ้อ หมู่ที่ 8 บ้านควนปอม หมู่ที่ 13 บ้านชายหาร และหมู่ที่ 12 บ้านพรุพ้อใต้
15 เม.ย. 2563
ถึง
23 เม.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศรายละเอียดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
15 เม.ย. 2563
ถึง
23 เม.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่าไม้ไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th