Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ม.ค. 2564
ถึง
19 ม.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
07 ม.ค. 2564
ถึง
19 ม.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทราย หมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11 และหมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
04 ม.ค. 2564
ถึง
14 ม.ค. 2564
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 ธ.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21 ธ.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศรายรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
21 ธ.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 ธ.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคากลางเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทราย หมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11 และหมู่ที่ 13
18 ธ.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทราย หมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11 และหมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 ธ.ค. 2563
ถึง
21 ธ.ค. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2
14 ธ.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th