Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
งานบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (08 เม.ย. 2564)  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (02 เม.ย. 2564)  
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.โคกทราย 2564 (16 มี.ค. 2564)  
โครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (08 มี.ค. 2564)
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (12 ม.ค. 2564)
เลื่อนการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2564 (07 ม.ค. 2564)
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับเครือข่า... (24 ธ.ค. 2563)
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับเครือข่า... (24 ธ.ค. 2563)
ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกทราย ประจำ... (23 ธ.ค. 2563)
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร กับ อบต.ป่าบอน (12 พ.ย. 2563)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้... (23 ต.ค. 2563)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบ... (13 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งส... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (07 ส.ค. 2563)
โครงการ อสม. ร่วมใจห่วงใยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563 (29 ก.ค. 2563)
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (22 ก.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 0-5 ปี สูงดี สมส่วน พัฒนาการสมวัย ฟันไม่ผุ (สนับ... (17 ก.ค. 2563)
โครงการฝึกทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (สนับสนุนโดย... (17 ก.ค. 2563)
โครงการอบรมฟื้นฟูเสริมสร้างศักยภาพทีม SRRT (สนับสนุนโดย สปสช.อบต.โคกทราย) (13 ก.ค. 2563)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลคลประจำปี 2562 (10 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่... (17 ธ.ค. 2562)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (26 ก.ย. 2562)  

โครงการรักษ์ สุขภาพใส่ใจส... (23 ก.ย. 2562)  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (12 ก.ย. 2562)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมนำชี... (07 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการออกกำลั... (05 ก.ย. 2562)

โครงการลูกหลานรุ่นใหม่ ใส... (03 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพ... (27 ส.ค. 2562)

โครงการแอโรบิคแดนซ์บาสโลบ... (26 ส.ค. 2562)

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภ... (26 ส.ค. 2562)

โครงการตรวจเลือดหาสารพิษต... (26 ส.ค. 2562)

โครงการค่ายต้านภัยยาเสพติ... (21 ส.ค. 2562)

โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไก... (15 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึ... (12 ส.ค. 2562)

โครงการอบรมและสร้างจิตสำน... (09 ส.ค. 2562)

โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ... (24 ก.ค. 2562)

โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างว... (22 ก.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมป้องกันทัน... (18 ก.ค. 2562)

โครงการค่ายกีฬาสร้างสุขภา... (04 ก.ค. 2562)

โครงการอบรมเสริมสร้างศักย... (20 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร... (01 เม.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทราย หม... (07 ม.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ด้วยวิธ... (07 ม.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... (04 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศรายรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หม... (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทราย หมู่ที่ 1,2... (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทราย หมู่ที่ 1,2,6,7,9,1... (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที... (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตีนกลาง-กั... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานน้ำกร... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (07 ธ.ค. 2563)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (07 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง รร.บ้... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานน้ำกระจาย-เกาะยวนยก หมู่... (13 พ.ย. 2563)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา... (13 พ.ย. 2563)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา... (11 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีนกลาง-กันแร่ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธี... (11 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (01 ก.พ. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (29 ธ.ค. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบั... (16 ธ.ค. 2557)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก... (28 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกา... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ... (03 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค... (24 มี.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โคกทราย (19 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (03 มี.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ รับ โอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (18 มี.ค. 2556)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแห... (05 ก.พ. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (31 ม.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทร... (21 ม.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (13 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 ต.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 ส.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th