Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งทุจริต/ร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลสถิติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
ประกาศคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
งานแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
LPA
LPA ปี พ.ศ.2564
LPA ปี พ.ศ.2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานรับ-จ่ายประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2566
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ... (18 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป... (17 ก.ค. 2567)  
ธนาคารขยะรีไซเคิลของชาวตำบลโคกทราย รับซื้อขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 (17 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (10 ก.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเ... (09 ก.ค. 2567)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-257... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้าง... (17 มิ.ย. 2567)
รายงานสวนสมุนไพร กิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น” (17 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาท้องถิ่... (14 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (06 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกท... (27 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม... (09 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม... (04 เม.ย. 2567)
เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (28 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม... (25 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์สัญลักษ์อาสาสมัครท้องถิ่น... (05 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม... (21 ก.พ. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้าง... (19 ก.พ. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม... (15 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องสักการะและ... (04 มิ.ย. 2567)  

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ... (21 พ.ค. 2567)  

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประ... (15 พ.ค. 2567)  

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จก... (22 เม.ย. 2567)

อบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์... (28 มี.ค. 2567)

เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมั... (26 มี.ค. 2567)

กิจกรรมมหาดไทย ปักธงความส... (21 มี.ค. 2567)

หมู่ที่ 10 ประชุมประชาคมร... (13 มี.ค. 2567)

หมู่ที่ 3 ประชุมประชาคมระ... (12 มี.ค. 2567)

หมู่ที่ 1 ประชุมประชาคมระ... (11 มี.ค. 2567)

หมู่ที่ 5 ประชุมประชาคมระ... (09 มี.ค. 2567)

หมู่ที่ 2 ประชุมประชาคมระ... (07 มี.ค. 2567)

หมู่ที่ 13 ประชุมประชาคมร... (06 มี.ค. 2567)

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้... (02 มี.ค. 2567)

หมู่ที่ 6 ประชุมประชาคมระ... (23 ก.พ. 2567)

หมู่ที่ 4 ประชุมประชาคมระ... (20 ก.พ. 2567)

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร... (05 ก.พ. 2567)

กิจกรรม Big cleaning Day ... (18 ธ.ค. 2566)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (14 ธ.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมการออกกำลั... (18 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์รหัสทางหลวงท้องถิ่... (30 เม.ย. 2567)  
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนท... (19 เม.ย. 2567)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.54... (18 เม.ย. 2567)  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรี... (18 เม.ย. 2567)
แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญ... (31 มี.ค. 2567)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (25 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์... (06 มี.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รห... (15 ก.พ. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รห... (15 ก.พ. 2567)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายพรุพ้อ-... (09 ก.พ. 2567)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง... (01 ก.พ. 2567)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลว... (01 ก.พ. 2567)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง... (01 ก.พ. 2567)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้... (25 ม.ค. 2567)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสสายทางหลวงท้อ... (25 ม.ค. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 1(เดือ... (23 ม.ค. 2567)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายพรุ... (19 ม.ค. 2567)
เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ... (09 ม.ค. 2567)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ร... (09 ม.ค. 2567)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจร... (09 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (01 ก.พ. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (29 ธ.ค. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบั... (16 ธ.ค. 2557)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก... (28 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกา... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ... (03 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค... (24 มี.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โคกทราย (19 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (03 มี.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ รับ โอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (18 มี.ค. 2556)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแห... (05 ก.พ. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (31 ม.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทร... (21 ม.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (13 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 ต.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 ส.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009109455594
www.khoksai.go.th