Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร กับ อบต.ป่าบอน (12 พ.ย. 2563)  
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้... (23 ต.ค. 2563)  
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบ... (13 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งส... (14 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (07 ส.ค. 2563)
โครงการ อสม. ร่วมใจห่วงใยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563 (29 ก.ค. 2563)
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (22 ก.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 0-5 ปี สูงดี สมส่วน พัฒนาการสมวัย ฟันไม่ผุ (สนับ... (17 ก.ค. 2563)
โครงการฝึกทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (สนับสนุนโดย... (17 ก.ค. 2563)
โครงการอบรมฟื้นฟูเสริมสร้างศักยภาพทีม SRRT (สนับสนุนโดย สปสช.อบต.โคกทราย) (13 ก.ค. 2563)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลคลประจำปี 2562 (10 ก.ค. 2563)
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี (10 ก.ค. 2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (09 ก.ค. 2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (09 ก.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมสุขภาพของชมรมส่งเสริมสุขภาพด้วยฮูลาฮูป หมู่ที่ 12 (สนับสนุนโดย สป... (05 ก.ค. 2563)
ประชาคมหมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณ... (23 มิ.ย. 2563)
โครงการเฝ้าระวังสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของเกษตรกร ของ .รพ.สต.บ้านควนเพ็ง (23 มิ.ย. 2563)
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ของอนามัยเฉลิมพระเกียรติ... (22 มิ.ย. 2563)
โครงการเฝ้าระวังสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือด รพ.สต.บ้านควนเพ็ง (22 มิ.ย. 2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563 (22 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่... (17 ธ.ค. 2562)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (26 ก.ย. 2562)  

โครงการรักษ์ สุขภาพใส่ใจส... (23 ก.ย. 2562)  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (12 ก.ย. 2562)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมนำชี... (07 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการออกกำลั... (05 ก.ย. 2562)

โครงการลูกหลานรุ่นใหม่ ใส... (03 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพ... (27 ส.ค. 2562)

โครงการแอโรบิคแดนซ์บาสโลบ... (26 ส.ค. 2562)

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภ... (26 ส.ค. 2562)

โครงการตรวจเลือดหาสารพิษต... (26 ส.ค. 2562)

โครงการค่ายต้านภัยยาเสพติ... (21 ส.ค. 2562)

โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไก... (15 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึ... (12 ส.ค. 2562)

โครงการอบรมและสร้างจิตสำน... (09 ส.ค. 2562)

โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ... (24 ก.ค. 2562)

โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างว... (22 ก.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมป้องกันทัน... (18 ก.ค. 2562)

โครงการค่ายกีฬาสร้างสุขภา... (04 ก.ค. 2562)

โครงการอบรมเสริมสร้างศักย... (20 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานน้ำกระจาย-เกาะยวนยก หมู่... (13 พ.ย. 2563)  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา... (13 พ.ย. 2563)  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา... (11 พ.ย. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีนกลาง-กันแร่ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธี... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กสายข้า... (09 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง รร.บ้านควนแหวง-วังอีคุย ... (09 พ.ย. 2563)
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ (05 พ.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป... (29 ต.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (22 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 x 1.00 เม... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายประปา-วังลึก หมู่ที่ 1... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่าเชียด หมู... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่าเชียด หมู่ที่ 6 ด้ว... (24 ส.ค. 2563)
ประกาศ รายละเอียดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางก่อสร้างสะพานเสริมเห... (24 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำท่อคสล.ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร พร้อม... (24 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำท่อค... (24 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายประปา-วังลึก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธี... (24 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางสายปร... (24 ส.ค. 2563)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (20 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (01 ก.พ. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (29 ธ.ค. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบั... (16 ธ.ค. 2557)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก... (28 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกา... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ... (03 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค... (24 มี.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โคกทราย (19 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (03 มี.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ รับ โอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (18 มี.ค. 2556)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแห... (05 ก.พ. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (31 ม.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทร... (21 ม.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (13 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 ต.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 ส.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th