Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาคมหมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณ... (23 มิ.ย. 2563)  
โครงการเฝ้าระวังสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของเกษตรกร ของ .รพ.สต.บ้านควนเพ็ง (23 มิ.ย. 2563)  
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ของอนามัยเฉลิมพระเกียรติ... (22 มิ.ย. 2563)  
โครงการเฝ้าระวังสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือด รพ.สต.บ้านควนเพ็ง (22 มิ.ย. 2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563 (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล (22 มิ.ย. 2563)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัท... (22 มิ.ย. 2563)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563 (22 มิ.ย. 2563)
โครงการและประเมินผลโครงการกำจัดขยะในครัวเรือน ชมรม อสม.หมู่ 10 (19 มิ.ย. 2563)
โครงการและประเมินผลโครงการกำจัดขยะในครัวเรือน ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านควนเพ็ง (17 มิ.ย. 2563)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (17 มิ.ย. 2563)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 (17 มิ.ย. 2563)
E-PLANNACC รายงานการตรวจติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ขององค์ก... (17 มิ.ย. 2563)
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ และสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป/การร้องเรีย... (17 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีง... (17 มิ.ย. 2563)
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (17 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจ อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ประจำปีงบประม... (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (11 มิ.ย. 2563)
วัน เวลา ฉีดวัคซีนสุนัข และแมว (08 มิ.ย. 2563)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (27 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท... (17 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมวันแม่ (14 ส.ค. 2561)  

ประชุมสมัยสามัญ (07 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมเสวนายามเช้า(จิบกา... (07 ส.ค. 2561)

อบต.โคกทราย ร่วมกิจกรรม ก... (06 ส.ค. 2561)

ศึกษาดูงาน (03 ส.ค. 2561)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 ก.ค. 2561)

โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่... (25 ก.ค. 2561)

โครงการพัฒนาสตรีฯ (17 ก.ค. 2561)

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีร... (17 ก.ค. 2561)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่... (17 ก.ค. 2561)

จัดประชุม (16 ก.ค. 2561)

การเก็บเกี่ยวข้าวสังข์หยด... (29 มี.ค. 2560)

" วันท้องถิ่นไทย " (18 มี.ค. 2560)

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้... (28 ก.พ. 2560)

ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี ... (15 ก.พ. 2560)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (13 ม.ค. 2560)

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึงจ... (28 ก.ย. 2559)

โครงการอบรมคุณแม่มือใหม่ ... (28 ก.ย. 2559)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่... (22 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (08 พ.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คัน (08 พ.ค. 2563)  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (08 พ.ค. 2563)  
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) (08 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายท... (29 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ท... (15 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi... (15 เม.ย. 2563)
ประกาศรายละเอียดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกปร... (15 เม.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) (10 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางควนฝามี... (09 เม.ย. 2563)
ประกาศรายละเอียดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างผิวท... (30 มี.ค. 2563)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางควนแหวง-ชายหาร-พรุพ้อ ... (30 มี.ค. 2563)
ร่างขอบเขตขอบเขตงานจัดซื้อรถพยาบาล (27 มี.ค. 2563)
ประกาศรายละเอียดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิ... (26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi... (26 มี.ค. 2563)
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ห... (26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้าปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... (26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางควนฝามี-กันแร่ หมู่ที่ 2 ฯ ด้วยว... (13 มี.ค. 2563)
ประกาศรายละเอียดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลาง (13 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (01 ก.พ. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (29 ธ.ค. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบั... (16 ธ.ค. 2557)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก... (28 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกา... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ... (03 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค... (24 มี.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โคกทราย (19 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (03 มี.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ รับ โอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (18 มี.ค. 2556)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแห... (05 ก.พ. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (31 ม.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทร... (21 ม.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (13 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 ต.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 ส.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th