Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (19 ก.พ. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (23 ม.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (21 ม.ค. 2563)  
ปลัด อบต.โคกทราย ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย (15 ก.ค. 2562)
ปลัด อบต.โคกทรายตรวจสอบสถานีจ่ายน้ำมัน(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) (15 ก.ค. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (27 มิ.ย. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน (27 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(ควบคุมภายใน) (27 มิ.ย. 2562)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (26 มิ.ย. 2562)
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.โคกทราย (26 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเด็กแรกเกิด (26 มิ.ย. 2562)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนการพัฒนา พนักงานส่วนตำบล อบต.โคกทราย ประจำปีงบป... (26 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (26 มิ.ย. 2562)
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ และสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป/การร้องเรีย... (26 มิ.ย. 2562)
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ และสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป/การร้องเรีย... (26 มิ.ย. 2562)
การรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ (25 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปี 2562 (ตุลาคม 61... (25 มิ.ย. 2562)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (18 มิ.ย. 2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนแล... (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (14 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท... (17 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมวันแม่ (14 ส.ค. 2561)  

ประชุมสมัยสามัญ (07 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมเสวนายามเช้า(จิบกา... (07 ส.ค. 2561)

อบต.โคกทราย ร่วมกิจกรรม ก... (06 ส.ค. 2561)

ศึกษาดูงาน (03 ส.ค. 2561)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 ก.ค. 2561)

โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่... (25 ก.ค. 2561)

โครงการพัฒนาสตรีฯ (17 ก.ค. 2561)

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีร... (17 ก.ค. 2561)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่... (17 ก.ค. 2561)

จัดประชุม (16 ก.ค. 2561)

การเก็บเกี่ยวข้าวสังข์หยด... (29 มี.ค. 2560)

" วันท้องถิ่นไทย " (18 มี.ค. 2560)

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้... (28 ก.พ. 2560)

ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี ... (15 ก.พ. 2560)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (13 ม.ค. 2560)

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึงจ... (28 ก.ย. 2559)

โครงการอบรมคุณแม่มือใหม่ ... (28 ก.ย. 2559)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่... (22 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตขอบเขตงานจัดซื้อรถพยาบาล (27 มี.ค. 2563)  
ประกาศรายละเอียดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิ... (26 มี.ค. 2563)  
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi... (26 มี.ค. 2563)  
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ห... (26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้าปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... (26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางควนฝามี-กันแร่ หมู่ที่ 2 ฯ ด้วยว... (13 มี.ค. 2563)
ประกาศรายละเอียดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลาง (13 มี.ค. 2563)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (21 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (13 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำเพื่อก่อส... (20 ม.ค. 2563)
ประกาศรายละเอียดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลาง (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถมดินพร้อมฝังท่อระบายน้ำเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์อบรม... (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17 ธ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (28 ต.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ 7 (09 ส.ค. 2562)
รายละเอียดแบบแปลน 10/2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโพรงเข้-หนองไฮเล หมู่ที่ 7 (30 ก.ค. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (01 ก.พ. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (29 ธ.ค. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบั... (16 ธ.ค. 2557)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก... (28 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกา... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ... (03 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค... (24 มี.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โคกทราย (19 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (03 มี.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ รับ โอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (18 มี.ค. 2556)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแห... (05 ก.พ. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (31 ม.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทร... (21 ม.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (13 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 ต.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 ส.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th