Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายตำแหน่งผู้ช่วยเจ้... (16 ม.ค. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่ (30 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (09 พ.ย. 2560)  
รายงายสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (29 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ขอให้องค์การ... (24 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (18 พ.ค. 2560)
ตารางการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามโครงการจัดเ... (07 ก.พ. 2560)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในะดับที่สูงข... (27 ม.ค. 2560)
รายงานตำแหน่งว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (25 ก.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญการคัดแยกขยะ (13 ก.ค. 2559)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (09 มิ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 (15 ม.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเร... (15 ม.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ... (15 ม.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 พ.ย. 2558)
อบต.โคกทราย ประชาสัมพันธ์ เอกสาร/หลักฐานการขึ้นทะเบียนคนพิการ (27 ต.ค. 2558)
อบต.โคกทราย ประชาสัมพันธ์ เอกสาร/หลักฐานในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (27 ต.ค. 2558)
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (17 ก.ย. 2558)
คู่มือประชาชน (26 ส.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (22 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การเก็บเกี่ยวข้าวสังข์หยด... (29 มี.ค. 2560)  

" วันท้องถิ่นไทย " (18 มี.ค. 2560)  

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้... (28 ก.พ. 2560)  

ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี ... (15 ก.พ. 2560)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (13 ม.ค. 2560)

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึงจ... (28 ก.ย. 2559)

โครงการอบรมคุณแม่มือใหม่ ... (28 ก.ย. 2559)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่... (22 ก.ย. 2559)

โครงการอบรมครอบครัวร่วมใจ... (22 ก.ย. 2559)

โครงการพัฒนาสตรีและครอบคร... (22 ส.ค. 2559)

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ... (15 ส.ค. 2559)

" วันแม่แห่งชาติ "12 สิงห... (15 ส.ค. 2559)

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (15 ส.ค. 2559)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาส... (02 มิ.ย. 2559)

กีฬาต้านยาเสพติด ครั้ง ที... (21 เม.ย. 2559)

โครงการแจกผ้าห่มนวม ให้ผู... (30 มี.ค. 2559)

บัณฑิตน้อย องค์การบริหารส... (30 มี.ค. 2559)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้... (11 มี.ค. 2559)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.พ. 2559)

กิจกรรมวันเด็ก 59 (11 ก.พ. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ (23 ม.ค. 2561)  
ประกาศใช้ราคากลางจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อบรรจุถุงยังชีพ (04 ธ.ค. 2560)  
ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรจุถุงยังชีพ (04 ธ.ค. 2560)  
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนแสวง (10 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 (02 พ.ย. 2560)
ประกาศโครงการตกลงราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเ... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (24 ต.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างโครงสร้างถนนคอนกรีตสายป่าน้ำกระจาย-หัวสะพานคลองหลง หมู่ที่ 1 (22 ส.ค. 2560)
ประกาศใช้ราคากลางโครงสร้างถนนคอนกรีตสายป่าน้ำกระจาย-หัวสะพานคลองหลง หมู่ที่ 1 (22 ส.ค. 2560)
ประกาศใช้ราคากลางโครงการถนนลาดยางแคปซีลสายหลังสถานีอนามัยควนปอม หมู่ที่ 8 (22 ส.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแคปซีลสายหลังสถานีอนามัยควนปอม หมู่ที่ 8 (22 ส.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายในบ้านหัวควน-สามแยกพุงวัว หมู่ที่... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายในบ้านหัวควน-สามแยกพุงวัว หมู่ที่ 5 ... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านพรุพ้อ-บ้านควน... (22 ส.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สา... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมุ่ที่ 9 (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (11 ส.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (11 ส.ค. 2560)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2560 (04 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (01 ก.พ. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (29 ธ.ค. 2558)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบั... (16 ธ.ค. 2557)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกก... (28 พ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลกา... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ... (03 พ.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค... (24 มี.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.โคกทราย (19 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนัก... (03 มี.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์ รับ โอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย (18 มี.ค. 2556)
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแห... (05 ก.พ. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและ... (31 ม.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทร... (21 ม.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (13 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (17 ต.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (16 ส.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th