Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเสวนายามเช้า(จิบกาแฟ)
Responsive image
6 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น
นายขจรพงศ์  มีขำ  ปลัด อบต.โคกทราย เชิญ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผช.ผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ประจำตำบล/สารวัตรกำนัน
ในเขต ตำบลโคกทราย เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า (จิบกาแฟ)  เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ประสานงานพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รับฟังข้อเสนอแนะและร่วมปรึกษาหารือข้อราชการการต่าง ๆ  ณ ห้องประชุม อบต.โคกทราย
       
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2561