Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ส.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

14 ส.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย กิจกรรมวันแม่

07 ส.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย กิจกรรมเสวนายามเช้า(จิบกาแฟ)

07 ส.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชุมสมัยสามัญ

06 ส.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย อบต.โคกทราย ร่วมกิจกรรม กับ กรป.กลาง

03 ส.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ศึกษาดูงาน

28 ก.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย วันเฉลิมพระชนมพรรษา

25 ก.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา

17 ก.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการพัฒนาสตรีฯ

17 ก.ค. 2561
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th