Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 มี.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย การเก็บเกี่ยวข้าวสังข์หยดพัทลุง ภายใต้พื้นที่โครงการ " น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าวสังข์หยดพัทลุงแทนคุณแผ่นดิน "

18 มี.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย " วันท้องถิ่นไทย "

28 ก.พ. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

15 ก.พ. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

13 ม.ค. 2560
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

28 ก.ย. 2559
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมคุณแม่มือใหม่ ใส่ใจลูกน้อย ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

28 ก.ย. 2559
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึงจังหวัดพัทลุงเยี่ยมบ้านมอบเงินช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วตำบลโคกทราย

22 ก.ย. 2559
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการอบรมครอบครัวร่วมใจป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตำบลโคกทราย

22 ก.ย. 2559
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน (ทำน้ำเต้าหู้ , น้ำฟักทอง) ณ อบต.โคกทราย

22 ส.ค. 2559
พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ( อบรมครอบครัวมีสุข ) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเทศบาลตำบล

ที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@yourdomain.go.th

www.yourdomain.go.th