Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ม.ค. 2564 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
07 ม.ค. 2564 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย เลื่อนการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2564
24 ธ.ค. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท้องที่ ท้องถิ่น สามัคคี ปลูกต้นทองอุไรริมถนนพรุพ้อ -​ปากพะยูน​ จำนวน 1,000 ต้น โดยมีนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน เป็นประธานในพิธี
24 ธ.ค. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท้องที่ ท้องถิ่น สามัคคี ปลูกต้นทองอุไรริมถนนพรุพ้อ -​ปากพะยูน​ จำนวน 1,000 ต้น โดยมีนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน เป็นประธานในพิธี
23 ธ.ค. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ
12 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร กับ อบต.ป่าบอน
23 ต.ค. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
13 ต.ค. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
14 ก.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
07 ส.ค. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๑๖  หมู่ที่ ๕  ถนนพรุพ้อ - ปากพะยูน  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทุลง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๘  โทรสาร : ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๙  E-mail : admin@khoksai.go.th

www.khoksai.go.th